TC2-S截面面积比

公称口径 TOYOCONNECTOR 市售的宝塔式接头 截面面积比(与市售的宝塔式接头相比)
型号 内径 有效截面面积 内径 有效截面面积
mm mm2 mm mm2
9 TC2-S9-R3/8 7.2 41 6.0 28 1.4倍
12 TC2-S12-R1/2 10.0 79 8.0 50 1.6倍
15 TC2-S15-R1/2 13.0 133 11.0 95 1.4倍
19 TC2-S19-R3/4 17.0 227 15.0 177 1.3倍
25 TC2-S25-R1 23.0 415 20.0 314 1.3倍

市售的宝塔式接头